GTA Gaming Archive

TLaD Micro-SMG (Micro UZI) in GTAVC

by SWATLC

A GTA Vice City Mod


Category:Weapon Mods

Added:2011-09-26 07:02:59 -0700


Replaces:ingramsl/uzi

Historic Rating:10/10

Historic Downloads:2,618


File Size:779.19 KB

Download Link:1317046325_t_la_d_micro_smg_micro_uzi.rar

Description


wo hen GTAG & GTAF de SB guan li yuan(Especially Andrew)yin wei ta men yi zhi he xie suo you de fang IV MOD