GTA Gaming Archive

GTA IV to SA (anims) + bonus

by thenaviniko

A GTA San Andreas Mod


Category:CLEO 3 Mods

Added:2010-10-22 12:57:16 -0700


Historic Rating:8/10

Historic Downloads:35,500


File Size:1.5 MB

Download Link:1287777436_gtai_vto_sa.rar

Description


GTA IV to SA anims-run,stand,fall....4ni to sa-run,stand,stop